Armeria Ravell

NIVELL DE CATALOGACIÓ

L'Armeria Ravell forma part del CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, HISTÒRIC-ARTÍSTIC I PAISATGÍSTIC DELS ESTABLIMENTS EMBLEMÀTICS DE LA DE BARCELONA elaborat per l’ajuntament de Barcelona l’any 2016. Ho fa en la CATEGORIA E2: ESTABLIMENTS D’INTERÈS


RESSENYES HISTÒRIQUES

La primera referència comercial d’un establiment en aquest local data de l'any 1939 quan Felipe Ravell Martínez, aficionat a la caça, reorienta el seu negoci de cortines i funda l'armeria. Decora l'interior imitant una casa tirolesa mentre que a l'exterior s'adopta una solució propia de l'època. El 1948 es constitueix l'empresa Armeria Ravell S.A. L'any 1955 a la mort de Felipe pasa al seu fill, Felip Ravell Bertra. Actualment la porta la Sara Ravell.

ELEMENTS D'INTERÈS

Exteriors

Sobre el parament, enquadrant la obertura resultant de l’estintolament per ampliar el forat arquitectònic original, l’aplacat de marbre, que gira en els brancals, amb petit sòcol i motllura perimetral interior blanca.
Dins de l’obertura, dalt, el tancament de perfils de llautó i vidre translúcid (en origen imprès), baix, el vestíbul exterior amb el tancament reculat, de planta poligonal, amb els aparadors i la porta a la dreta, el sostre de fusta. Separant els dos sectors, el frontis i la petita marquesina amb cantonades arrodonides, de llautó.
L'escut, anagrama de l'empresa, que hi havia sobre la marquesina a l'esquerra, es conserva a l'interior, tot i que li falten alguns elements.

Interiors

Els conjunt d’elements de fusta, amb diversos treballs de talla, de la sala de vendes, amb:
- al fons a l’esquerra, el racó amb la llar de foc, emmarcat per pilars de fusta amb arestes amb entalladures, amb dos bancs laterals de fusta amb entapissat verd, i la llibreria amb marcs de fusta tallada, amb plafó central de llates en espiga i nínxols a banda i banda i en els laterals;
- al fons a la dreta, la porta d’accés a la rebotiga;
- a la dreta, l’escala d’accés a l’entresolat amb barrot d’arrencada octogonal amb pom en forma de glà; graons de fusta (ara revestits per una arpillera); sòcol de fusta a la paret, amb motllura superior continua, i barana amb muntats de post retallades;
- en l’entresolat, l’estructura de bigues amb arestes tallades i tauler amb revestiment inferior de teixit de canyetes, el paviment de fusta (com el que hi havia en la planta baixa), que també existia en la planta baixa; la barana de la passera perimetral del àmbit de doble alçada, i les cantoneres de fusta de les obertures, tallades amb semicercles.
En tota la sala de vendes, el conjunt de vitrines, mostradors i tamborets antics.

Aquest establiment forma part de la Ruta dels Emblemàtics, la guia en línia dels establiments emblemàtics de Barcelona.

VISTA 360º