Farmàcia Sanchís

NIVELL DE CATALOGACIÓ

La Farmàcia Sanchís forma part del CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, HISTÒRIC-ARTÍSTIC I PAISATGÍSTIC DELS ESTABLIMENTS EMBLEMÀTICS DE LA DE BARCELONA elaborat per l’ajuntament de Barcelona l’any 2016. Ho fa en la CATEGORIA E2: ESTABLIMENTS D’INTERÈS


RESSENYES HISTÒRIQUES

La primera referència comercial d’un establiment en aquest local data de l'any 1900 quan el Dr. Frederic Vallet Xiró inaugura una farmàcia amb decoració neogòtica ("estilo gótico modernizado") dirigida per José Perez Terraza, amb Viladevall carpinters i Casanova pintor. José Pérez Terraza va fer la Farmàcia Sabatés l'any següent , amb un llenguatge neogòtic similar. passat alguns anys passa al fill de José, Frederic Vallet i Mas i posteriorment al nebot de Frederic, Àngel Tanganelli i Vallet. L'any 1991 passa a Maria del Mar Sanchís. Es decapa la fusta del armaris, que era del color marron fosc que conserva el pilar de fosa, es retiren dos mostradors laterals i es substitueix el paviment.

ELEMENTS D'INTERÈS

Exteriors

La part inferior del tancament de les 3 obertures amb fusteria envernissada (segurament en origen pintada marró fosc) amb decoració d’inspiració gòtica en el sòcol i, en les del xamfrà, sota la llinda. La obertura dreta és un aparador i les altres dues disposen de porta central batent amb un tirador exterior, de metall daurat, en forma de serp en actitud agressiva.

Interiors

El pilar de fosa, integrant de l’estructura de l’edifici que conserva el color marró original, i tots els elements de la decoració modernista d’inspiració gòtica que, llevat del paviment i part del cromatisme (molts elements de fusta s’han decapat i envernissat), es conserva integrament en els dos àmbits de la sala de vendes:
- el cel ras enteixinat amb una combinació de dos colors de fusta i decoracions sobreposades, amb un motllura perimetral amb diamants i cercles amb quadrifolis en els plafons;
- la tela pintada que revesteix la part superior del parament, on la brutícia oculta garlandes florals i el bust de farmacèutic. En la paret dreta i la del fons a l’esquerra hi ha una finestreta amb decoració gòtica i vitrall, en la vertical d’una porta de pas;
- els armaris de fusta que cobreixen les parets amb: baixos amb plafons amb rombes quadrifolis; vitrines amb esveltes portes batents amb traceries; cornisa motllurada i cresteries. Darrera el mostrador el moble adopta forma d’absis amb un volta amb decoració radial que conserva el cromatisme original (marró fosc amb línies daurades);
- la decoració dels brancals de l’obertura que connecta els dos àmbits;
- el taulell amb frontal amb el mateix motiu que els baixos dels armaris i sobre de marbre blanc i les banquetes de fusta.

Aquest establiment forma part de la Ruta dels Emblemàtics, la guia en línia dels establiments emblemàtics de Barcelona.

VISTA 360º