Pintures Jordi

NIVELL DE CATALOGACIÓ

Pintures Jordi forma part del CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, HISTÒRIC-ARTÍSTIC I PAISATGÍSTIC DELS ESTABLIMENTS EMBLEMÀTICS DE LA DE BARCELONA elaborat per l’ajuntament de Barcelona l’any 2016. Ho fa en la CATEGORIA E2: ESTABLIMENTS D’INTERÈS


RESSENYES HISTÒRIQUES

La primera referència comercial d’un establiment en aquest local data de l'any 1924 quan es publiquen a La Vanguardia anuncis de la societat Anonima Martorell-Vidal-Quadras sobre la venda de “pinturas perfumeria, drogas y comestibles" en el local d’Aribau 88. L'any 1927 Jaume Capdevila Amigó (que el 3-1-1907 havia fundat una pastisseria, drogueria i perfumeria en el carrer Sants 31 cantonada Olina 1) i Juan Jordi Ferrer (que hi treballava d’aprenent des de 1910), formen la societat Capdevila i Jordi SL i es fan càrrec del local d’aribau 88. El 1947 es dissol la societat Capdevila i Jordi i es crea Droguerias Jordi. El 1972 passa al fill de Joan, Joan Jordi Cortés. Als anys 80 es restaura la façana de l’edifici i l’Ajuntament obliga a retirar els elements sobreposats de l’establiment (rètol i aparadors exteriors de llautó). El 1985 tanca la botiga de Sants i es traslladen a la d’Aribau 1 tauell i 2 plafons de vidre pintat del rètol de façana (PERFUMERIA 1 BARNICES 31). Entre 1993-6 es restaura la botiga. Es decapen els elements de fusta, que tenien fins a 8 capes d’esmalt (marró, verd, gamuza,..) i mini de plom utilitzat com anticors, i s’envernissen. L'any 2000 s’incorpora el net del fundador, Joan Jordi Rome

ELEMENTS D'INTERÈS

Exteriors

A l’interior de l’obertura: el llindar de pedra; el paviment de morter de ciment del vestíbul exterior; el tancament dels aparadors laterals i el reculat amb porta central, de fusta, amb sòcol plafonat, tarja superior amb vidre catedral i quarterons i, en les portes de registre dels aparadors, vidres matejats amb reserva dibuixant rombes, i les montures metàl.liques daurades amb lleixes de vidre..

Interiors

En la sala de vendes:
-els elements integrants de l’estructura: dos pilars de fosa, 2 pòrtics amb pilastres amb capitell i biga penjada i el sostre de biguetes amb revoltó forjat.
-el paviment continu, de morter de ciment, imprès amb una retícula girada 45º;
- les prestatgeries que cobreixen les parets, amb calaixera inferior i cornisa a l’alçada del sostre del vestíbul exterior.
- els diversos taulells de fusta: el de la caixa, el llarg de la dreta, el dels calaixos amb pigments i el del despatx amb vidre matejat.
- els elements procedents de la botiga de Sants: el taulell amb 4 peus de forja artística i 2 plafons de vidre pintat del rètol de façana (PERFUMERIA, 1 BARNICES 31)..

Aquest establiment forma part de la Ruta dels Emblemàtics, la guia en línia dels establiments emblemàtics de Barcelona.

VISTA 360º