Aureo & Calicó

NIVELL DE CATALOGACIÓ

Aureo & Calicó forma part del CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, HISTÒRIC-ARTÍSTIC I PAISATGÍSTIC DELS ESTABLIMENTS EMBLEMÀTICS DE LA DE BARCELONA elaborat per l’ajuntament de Barcelona l’any 2016. Ho fa en la CATEGORIA E1: ESTABLIMENTS DE GRAN INTERÈS


RESSENYES HISTÒRIQUES

Antecedents

L'any 1784 Joseph Calicó y Claveria s'instal.la com a comerciant a la plaça de l'Àngel. La família Calicó manté l'activitat comercial en aquest emplaçament els anys següents. Cap a l'any 1910, amb l'obertura de la Via Laietana, es reforma la plaça i s'enderroca l'establiment dels Calicó. El 1918 Xavier Calicó encarrega a J. Domènech Mansana l'edifici que es conserva.

La primera referència comercial d’un establiment en aquest local data de l'any 1920 quan Xavier Calicó i Bas obre en el nou edifici el primer establiment numismàtic de l'estat. L'any 1989 AUREO SA, dirigida per Teresa Sisó, realitza la seva primera subasta. El seu primer local és al carrer Bori i Fontestà i el 1994 passa al carrer Beethoven. Entrat el nou segle AUREO adquireix la firma Calicó i es trasllada a la seu de Pl. de l'Àngel.

ELEMENTS D'INTERÈS

Exteriors

S’observen uns emmarcaments de fusta a les quatre obertures gairebé a ras de façana. A les llindes motllurades, rectes amb els extrems florejats de talla, s’inscriuen amb lletres pintades la diversa dedicació de l’establiment. Als brancals s’observen panels decoratius, també de fusta, amb relleus florals. A la cantonera es disposa d’un plafó de fusta decorada on s’inscriu el nom de l’establiment.

Interiors

Són diversos el mobles que es conserven dels anys 20, com per exemple el mostrador de fusta amb un treball d’ebenisteria, taules de recepció, etc., una decoració de tipus classicista.

Aquest establiment forma part de la Ruta dels Emblemàtics, la guia en línia dels establiments emblemàtics de Barcelona.

Imatges

ref.1 /Aureo & Calicó

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.2 /Aureo & Calicó

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.3 /Aureo & Calicó

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.4 /Aureo & Calicó

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.5 /Aureo & Calicó

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.6 /Aureo & Calicó

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.7 /Aureo & Calicó

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.8 /Aureo & Calicó

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.9 /Aureo & Calicó

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.10 /Aureo & Calicó

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.11 /Aureo & Calicó

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.12 /Aureo & Calicó

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.13 /Aureo & Calicó

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.14 /Aureo & Calicó

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.15 /Aureo & Calicó

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

VISTA 360º