Art Escudellers

NIVELL DE CATALOGACIÓ

Art Escudellers forma part del CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, HISTÒRIC-ARTÍSTIC I PAISATGÍSTIC DELS ESTABLIMENTS EMBLEMÀTICS DE LA DE BARCELONA elaborat per l’ajuntament de Barcelona l’any 2016. Ho fa en la CATEGORIA E3: ELEMENTS D'INTERÈS PISATGÍSTIC.

RESSENYES HISTÒRIQUES

La primera referència comercial d’un establiment en aquest local data de l'any 1907 quan es funda l'Estamperia Bordas que podria tenir els seus antecedents en l'estamperia de José Bordas fundada el 1744 al carrer Cururulla, 5. Aquest local ha estat ocupat per diversos negocis al llarg dels anys, un dels darrers ha estat Heritage Antiguedades. Actualment l'ocupa Art Escudellers, establiment dedicat a la venda d'articles de ceràmica.

ELEMENTS D'INTERÈS

Exteriors

Les dues obertures de l’establiment estan aplacades amb una estructura de fusta d’escassa volada, amb una llinda motllurada contínua i els muntants corresponents que emmarquen la porta d’accés i un aparador. Els rètols anunciadors de l’activitat de la botiga se situen a la llinda i al capdamunt dels muntants laterals i estan realitzats amb caràcters pintats damunt la fusta. El portal d’accés forma una zona de vestíbul, amb aparadors laterals, tot realitzat amb fusta i vidre. El cromatisme, però, és diferent si es compara al de l’estructura de fusta de l’aparador ja que la data de construcció de dita porta, més moderna, no es correspon amb l’antiguitat del conjunt.

Interiors

No hi ha elements remarcables llevat del tram de muralla romana de l’antiga ciutat de Barcino.

Aquest establiment forma part de la Ruta dels Emblemàtics, la guia en línia dels establiments emblemàtics de Barcelona.VISTA 360º