Farmàcia Escudero Garcia

NIVELL DE CATALOGACIÓ

La Escudero Garcia forma part del CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, HISTÒRIC-ARTÍSTIC I PAISATGÍSTIC DELS ESTABLIMENTS EMBLEMÀTICS DE LA DE BARCELONA elaborat per l’ajuntament de Barcelona l’any 2016. Ho fa en la CATEGORIA E2: ESTABLIMENTS D’INTERÈS


ELEMENTS D'INTERÈS

Exteriors

Tots els elements de la solució original, amb moble sobreposat que emmarca un vestíbul exterior amb tancament reculat i aparadors laterals darrera els brancals.
Sobre el parament, l’estructura que configura un nou frontis d’uns 10 cm de fons, que redueix l’alçada del forat arquitectònic, de composició simètrica, amb:
- brancals, amb sòcol de marbre negre amb vetes blanques i amb aparador amb emmarcat de fusta envernissada i fulla amb marc metàl.lic registrable a l’exterior, els dos amb cantonada arrodonida i continuïtat en els laterals del vestíbul exterior;
- gran llinda amb el rètol amb emmarcat de fusta envernissada i plafó de vidre pintat pel darrera negre amb el mot FARMÀCIA amb grans lletres majúscules.
Dins de l’obertura:
- el cel ras de fusta;
- el tancament lateral i frontal, amb sòcol i aparador com en el frontis, i porta lateral (al mig en façana hi ha el pilar de fosa) amb llinda amb arc mixtilini;
- el llindar de marbre blanc i el paviment de rajola hidràulica crema (igual a l’interior).

Interiors

La configuració de l’espai, el mobiliari i el paviment dels dos àmbits de la sala de vendes (davant i darrera el taulell), amb:
- el bastiment de fusta de l’arc que divideix l’espai i de les portes laterals simètriques de la paret del fons;
- en el primer àmbit, els armaris de les parets laterals, de línies senzilles, amb baixos amb portes, vitrina i cornisa;
- en el segon àmbit, el taulell de fusta amb sobre de marbre blanc, els armaris laterals amb vitrina baix i prestatges dalt i l’armari del fons similar a aquests però amb decoració sobre la cornisa;
- en tot l’espai, el paviment de rajola hidràulica crema.

Aquest establiment forma part de la Ruta dels Emblemàtics, la guia en línia dels establiments emblemàtics de Barcelona.

VISTA 360º