Cansaladeria Puig

NIVELL DE CATALOGACIÓ

La Cansaladeria Puig forma part del CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, HISTÒRIC-ARTÍSTIC I PAISATGÍSTIC DELS ESTABLIMENTS EMBLEMÀTICS DE LA DE BARCELONA elaborat per l’ajuntament de Barcelona l’any 2016. Ho fa en la CATEGORIA E2: ESTABLIMENTS D’INTERÈS

RESSENYES HISTÒRIQUES

Antecedents

L'any 1957 es funda la Cansaladeria Puig. L'actual propietari d'aquesta xarcuteria i cansaladeria familiar, Pròsper Puig, ha respectat al màxim la decoració original.

ELEMENTS D'INTERÈS

Exteriors

Els dos portals de la botiga disposen del mateix tipus de tancament i està situat a ras de façana. Es tracta d’unes estructures de fusta i vidre decorades a la zona de sòcol amb la talla d’uns relleus que presenten motius florals. Els muntants son corbs seguint l’estètica modernista.

Interiors

A l’interior només es conserva una gran porta vidriera que separa la zona de vendes amb la rebotiga, ja que el taulell original va ser substituït per una moderna estructura. Dita porta vidriera, de traça modernista, conté uns vidres treballats a l’àcid tot presentant motius florals. A la zona de sòcol presenta la talla en relleu de diversos motius florals, a joc amb les portes de tancament exterior.

Aquest establiment forma part de la Ruta dels Emblemàtics, la guia en línia dels establiments emblemàtics de Barcelona.

VISTA 360º