Foix de Sarrià

NIVELL DE CATALOGACIÓ

Foix de Sarrià forma part del CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, HISTÒRIC-ARTÍSTIC I PAISATGÍSTIC DELS ESTABLIMENTS EMBLEMÀTICS DE LA DE BARCELONA elaborat per l’ajuntament de Barcelona l’any 2016. Ho fa en la CATEGORIA E2: ESTABLIMENTS D’INTERÈS

RESSENYES HISTÒRIQUES

A finals del segle XlX Josep Foix i Ribera aprèn l’ofici de confiter a Manresa i treballa a Can Amat
L'any 1886 Josep i la seva dona Paulina Mas i Rubinat obren el seu propi negoci a Barcelona a, Major de Sarrià 57. El 1923 obren una segona botiga en un local que havia ocupat un colmado, en el número 12 de la plaça (abans 9). Es realitza una decoració luxosa. El 1936 a la mort de Josep, passa a la filla Carolina. L'any 1959 a la mort de Carolina passa al seu germà Josep Vicenç Foix. L'any 1968 JV Foix confia la direcció del negoci al seu cosí, Jordi Madern i Mas, que hi treballava des del 1952. El 1991 es restaura la botiga.

ELEMENTS D'INTERÈS

Exteriors

El frontis sobreposat que unifica l’alçat de l’establiment en les dues finques, el tancament amb porta i aparador de composició simètrica, en el número 12, i aparador, en el 13, i els elements de l’estructura del tendal.
Sobre el parament, l’estructura aplacada que engloba les 3 obertures, amb:
- en els 4 brancals de diferent amplada, l’aplacat petri inferior que gira en l’intradós, amb sòcol lleugerament sobresortit, i l’enmarcat de fusta envernissada, amb pilastres laterals amb fust acanalat i amb medalló circular amb un drac en relleu, que conté un plafó de vidre pintat pel darrera negre amb lletres daurades.
- com a llinda, l’enmarcat de fusta amb plafons de vidre com els dels brancals, de composició simètrica, amb calaixos sobresortints en el centre i en els laterals, aquests amb un plafó circular amb el número de la finca (actual) envoltat per tiges amb fulles tallades.
Dins de les obertures
- En les obertures del número 12 destaca l’aparador de planta circular amb sòcol de fusta envernissada amb decoració sobreposada (un gerro de fruita envoltat de motius vegetals), cúpula de vidre amb fris, radis i clau de fusta amb relleus daurats i tancament interior amb vidres matejats.
- En l’obertura del número 13 s’utilitza el mateix tractament en el sòcol /decoarció sobreposada) i franja superior (rectangles de vidre matejat) adaptat a un tancament pla fix.

Interiors

En la sala de vendes:
- la decoració amb relleus pintats blancs amb elements daurats, en els pilars, el fris i els calaixos penjats del cel ras, amb motius vegetals, querubins en els capitells i les mènsules i el cap d’un guerrer a mitja alçada dels pilars.
- les prestatgeries de fusta envernissada, amb una composició simètrica en cada una de les 3 parets, amb: un mòdul central més ample amb dos lleixes de vidre, fris amb arc rebaixat amb formes vegetals sobreposades i rematat pel relleu d’un cistell amb fruita; un mòdul elevat a banda i banda amb vitrina amb porta, i, quan l’amplada del tram ho permet, mòduls amb fris a l’alçada de l’arc, amb decoració rebaixada.
- el taulell de fusta amb columnes

Aquest establiment forma part de la Ruta dels Emblemàtics, la guia en línia dels establiments emblemàtics de Barcelona.

VISTA 360º