Cafè de l'Òpera

NIVELL DE CATALOGACIÓ

El Cafè de l'Òpera forma part del CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, HISTÒRIC-ARTÍSTIC I PAISATGÍSTIC DELS ESTABLIMENTS EMBLEMÀTICS DE LA DE BARCELONA elaborat per l’ajuntament de Barcelona l’any 2016. Ho fa en la CATEGORIA E1: ESTABLIMENTS DE GRAN INTERÈS


RESSENYES HISTÒRIQUES

1882-83 Construcció de l'edifici projectat pel mestres d'obres Ramon Ribera i Rodríguez. Existeixen precedents anteriors que parlen d’una casa de postes o hostal que dataria de finals del segle XVIII, d’una confiteria dita “La Palma” documentada el 1863, abans però de la reedificació de l’edifici- i d’una afamada xocolateria-restaurant, “La Mallorquina”, aquesta sí oberta un cop construït l’actual edifici de 1882-83.

L'any 1929 s'inaugura el Cafè de l'Òpera (propietat d'Antoni Dòria) a l'establiment on abans ja hi havia hagut la xocolateria-restaurant ("La Mallorquina"). Durant la dècada dels cincuanta es realitza un canvi del taulell. L'any 1990 es porta a terme una restauració del local a càrrec de l’arquitecte Antoni Moragas. Durant les obres van aparèixer decoracions anteriors vuitcentistes (sota les actuals i tapades) que cal atribuir a l’establiment de “La Mallorquina” i no a “La Palma”.

ELEMENTS D'INTERÈS

Exteriors

Estructura que configura un nou pla de façana a l’obertura que es localitza en el local del costat dret de la porta d’accés als habitatges. Està formada per dos muntants laterals (brancals) que emmarquen una estructura de fusta, amb una porta centrada d’accés a l‘interior del local. Els muntants incorporen un sòcol de marbre decorat i un emmarcament superior de fusta amb motius decoratius de talla de temàtica vegetal. Una segona estructura de fusta se situa format una llinda que sobresurt de l’anterior i que conté un tendall amb el nom de l’establiment.
A le baranes de ferro de dos dels balcons ampitadors de la planta entresòl es conserven dos cartells anunciadors amb caràcters actuals.

Interiors

L’interior conserva la decoració noucentista amb un ampli saló amb plafons als murs pintats sobre tela representant figures femenines i gerros amb flors. Entre els plafons es conserven diversos miralls gravats a l’àcid representant figures femenines probablement personatges de diverses òperes. Els sotres mostren plafons amb ornamentació geomètrica i vegetal. Darrera la barra destaca l’ampoller de fusta amb un mirall central amb una lira amb l’escut de la ciutat gravat a l’àcid.
Com a mobles, es conserven també cadires art decó.

Aquest establiment forma part de la Ruta dels Emblemàtics, la guia en línia dels establiments emblemàtics de Barcelona.

Imatges

ref.1 / cafe de l'òpera

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.2 / cafe de l'òpera

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.3 / cafe de l'òpera

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.4 / cafe de l'òpera

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.5 / cafe de l'òpera

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.6 / cafe de l'òpera

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.7 / cafe de l'òpera

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.8 / cafe de l'òpera

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.9 / cafe de l'òpera

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.10 / cafe de l'òpera

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.11 / cafe de l'òpera

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.12 / cafe de l'òpera

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.13 / cafe de l'òpera

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.14 / cafe de l'òpera

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.15 / cafe de l'òpera

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.16 / cafe de l'òpera

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.17 / cafe de l'òpera

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.18 / cafe de l'òpera

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.19 / cafe de l'òpera

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.20 / cafe de l'òpera

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.21 / cafe de l'òpera

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

VISTA 360º