Queviures Serra

NIVELL DE CATALOGACIÓ

Queviures Serra forma part del CATÀLEG DEL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC, HISTÒRIC-ARTÍSTIC I PAISATGÍSTIC DELS ESTABLIMENTS EMBLEMÀTICS DE LA DE BARCELONA elaborat per l’ajuntament de Barcelona l’any 2016. Ho fa en la CATEGORIA E2: ESTABLIMENTS D’INTERÈS


RESSENYES HISTÒRIQUES

Al xamfrà del carrer Girona, al número 13 hi trobem un altre dels colmados representatius de la Ruta dels Emblemàtics: Queviures Serra.
Els inicis de l’establiment es remonten a l’any 1890 amb Domingo Rifà com a propietari si bé la botiga será traspassada i canviarà de nom un parell de vegades, primer La confianza i després Colmado Prádamos.
No serà fins l’any 1963 que passarà a mans de Joan Serra, que començà a treballar d’aprenent a la botiga l’any 1944.Aquest cop l’establiment passarà a dir-se Colmado Serra.
Actualment la botiga la regenta el seu fill Joan.
La botiga fou ampliada fa uns anys . Podem diferenciar la zona antiga, actualment dedicada a la venta de licors on són ben visibles les prestatgeries de fusta amb les ampolles perfectament alineades i la zona interior reformada on hi ha el mostrador amb la carn .
La façana conserva l’estètica inicial si bé és cert que fou parcialment refeta arran d’un incendi l’any 2004.En aquesta ocasió en Joan aprofità per posar el rètol en català.

ELEMENTS D'INTERÈS

Exteriors

Sobre el parament, l’estructura que defineix un nou frontis, d’uns 20 cm de fons, en tota l’amplada del local, de composició simètrica, amb marcs de fusta amb decoració per rebaix en: els aparadors laterals i el plafonat de l’agulla central, i en el rètol, amb una franja inferior dividida per caretel.les de fusta que recolzen el calaix superior amb un plafó de vidre pintat pel darrera.

Interiors

En el primer àmbit, en les parets, la part superior de les prestatgeries (3 lleixes), amb pilastres circulars acanalades que recolzen una cornisa recte amb motius vegetals rebaixats en el fris i en relleu a sota, que es repeteixen al voltant del rellotge, en el centre de la paret frontal.

Aquest establiment forma part de la Ruta dels Emblemàtics, la guia en línia dels establiments emblemàtics de Barcelona.

Imatges

ref.1 / queviures serra

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.2 / queviures serra

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.3 / queviures serra

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.4 / queviures serra

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.5 / queviures serra

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.6 / queviures serra

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.7 / queviures serra

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.8 / queviures serra

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.9 / queviures serra

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.10 / queviures serra

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.11 / queviures serra

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

ref.12 / queviures serra

Autor: Esteve Vilarrúbies. Tots els drets reservats.
Tractament de la imatge per zones.

Aparador

ref.1

ref.2

ref.3

ref.4

ref.5

ref.6

VISTA 360º