Notícies de Estanc Rimblas Exp.1

Estàs a l'apartat de Notícies de Estanc Rimblas Exp.1.

Resposta del Comisionado als dubtes de la legalitat del CAMEL ROLL KIT
Publicat el 21 de octubre del 2011
“El Comisionado para el Mercado de Tabacos”, organisme regulador depenent del “Ministerio de Economia y Hacienda”, a respost en una carta a les associacions d'Estanquers d'Espanya sobre els dubtes de la legalitat del nou producte CAMEL ROLL KIT. Segons el Comisionado : "La venta de productos distintos del tabaco a través de máquinas expendedoras, la picadura de liar CAMEL ROLL KIT es un producto del tabaco i no un producto distinto, por lo que no se incurriría en infracción alguna de la Ley 28/2005”. Per tant, ja podem gaudir i comprar-lo “legalment” aquest producte.