Documents de Farmàcia E.Torrent Ferran

Bibliografia

Aquest establiment es troba documentat en aquest llibre. ISBN 84-921191-8-7 Baixa'l

Bibliografia

Aquest establiment es troba documentat en aquest llibre. Dipòsit legal: GI-14-1403-88 Baixa'l

Anuncis publicitaris de principis del segle XX

Anuncis publicitaris de principis del segle XX de la farmàcia Baixa'l

Bibliografia

Aquest establiment es troba documentat en el següent llibre. Farmàcies històriques de Catalunya. ISBN 978-84-96970-15-1 Baixa'l